Det här med textstorlek på webben...

Pixlar och punkter är inte detsamma, åtminstone inte på en PC. En given punktstorlek på Mac ser ut som något annat (och större) på en PC. Det har att göra med att Windows använder sig av olika täta pixelmatriser för att rita text resp grafik.

Öppna denna sida i såväl en Mac som i en PC så förstår Du nog hur det hänger ihop.

UPPDATERING: Vad som sägs här om PC gäller även nyare versioner av Internet Explorer för Mac, där standardinställningen för "Storlek" och "Upplösning" ("16" resp "96 dpi") är valda
i Inställningar – Språk/typsnitt.
(Tack Martin Wall på Studentlitteratur.)

Den här texten förresten är satt med 10px Verdana... ...och den här med 10pt...


10 px hög bild 10pt Verdana
24px hög bild 24pt Verdana
Bild av text
Detta är 10pt Verdana som text i en 150x150 pixlar stor tabellcell.
Detta är 12pt Verdana. Den blir också lite större. Eller...?
Men här blir det lite annat i en PC.

10px hög bild 10px Verdana
24px hög bild 24px Verdana
Bild av text

Detta är 10px Verdana som text i en 150x150 pixlar stor tabellcell.
Detta är 12px Verdana. Den blir också lite större. Eller...?
Men här blir det ingen skillnad i en PC.

Info och support

CSS-problem vid utskrift från Netscape i Windows.

 Läs mer här! 

Se också:

Förklarat eller förvirrat

Windows tror – när det gäller text – att bildskärmens pixeltäthet är 96 dpi, medan övrig grafik, tabellbredder etc byggs upp med 72 dpi. Det gör att text blir 33% större relativt grafiken i Windows jämfört med hur det ser ut på en Mac.

Det gör också att webb-kreatörer som jobbar i Windows allt för ofta skapar sidor som är oläsliga på Mac (texten blir för liten), eftersom man gärna använder sig av punktstorlekar och dessa förb:e relativa storlekar (-1, -2 etc)...

Teckenbredder

För att förvirra ytterligare så har Netscape och Explorer lite olika sett att se på tecknens bredder. Räkna därför med att radbrytningarna kan hamna lite olika när du arbetar med små teckenstorlekar (10-12 px).

Är det viktigt var en radbrytning hamnar måste du därför testa noga i såväl Netscape som Explorer, på både Mac och PC...

 


Valid XHTML 1.0 Transitional
spacer